Rekenen is top

Rekenen is top is mijn weblog voor leerkrachten, onderwijsassistenten, leraarondersteuners en ouders. Wekelijks worden er nieuwe rekenspellen voor kinderen in de leeftijd van 4 -12 jaar toegevoegd.

Spel en spelen in welke vorm dan ook is een natuurlijke bezigheid van kinderen. Wat is er mooier om dit te combineren met leerinhouden waar kinderen in hun fasen van ontwikkeling op het gebied van rekenen mee bezig zijn.

Rekenen is top


Het doel van Reken is top is om leerkrachten te voorzien van activiteiten die direct toepasbaar zijn in hun werksituatie. Activiteiten die geen of nauwelijks geld kosten en zonder al te veel voorbereiding uit te voeren zijn. Dit betekent dat er gekozen is voor eenvoud en simpelheid.

Voor leerkrachten die meer info willen zijn de links en downloads over allerlei aspecten van het rekenen in het basisonderwijs op rekenen is top te vinden.

Klik hier voor de link!