Opdrachten

2020
Leercoach bij de Opleiding Intern Begeleider|
Docent nascholing leraarondersteuners

2019
Coaching startende leerkracht
Coaching leerkracht op het gebied van didactiek en instructie op een Jenaplanschool
Scholing leraarondersteuners op het gebied van instructie

2018
Begeleiding en coaching schoolteam op het gebied van instructie en klassenmanagement
Coaching schoolteam op het gebied van verbetering instructie kwaliteit
Advisering onderbouw team kwaliteitsverbetering onderwijs aan het Jonge Kind
Teamscholing werken met coöperatieve werkvormen bij een fusie team

2017
Begeleiding Traject leraarondersteuners SO school op het gebied van instructie

2016
Coaching startende Ib-er kleine dorpsschool
Scholingstraject leraarondersteuners voor een stichting cluster 2 in het midden van het land

2015
Interim management kleine eenpitter met de opdracht deze van zwak naar voldoende te begeleiden
Loopbaan coaching leerkracht naar baan buiten het onderwijs

2014
Interim management om een school voor te bereiden voor een inspectie bezoek