Werkwijze

Geen leerkracht is hetzelfde en geen school is hetzelfde. Dat betekent dat elk traject een maattraject is. Met de cliënt is overleg over de hulp of coachvraag en in overleg wordt een traject uitgewerkt! Op maat en naar behoefte van de cliënt of school.

Voorbeelden van trajecten:

advisering van voor de verbetering van het onderwijs aan het jonge kind

begeleiding van startende leerkrachten

coaching van scholen bij de invoering van instructievormen of verbetering van de instructie kwaliteit

coaching van IB-ers bij werkprocessen

coaching van senior leerkrachten met de coach vraag: “hoe kan ik gezond oud worden in dit vak?”